mandag, januar 11, 2010

Når Kristus kommer inn i hjertet

Når Kristus kommer inn i hjertet, så kommer Han inn i munnen, deretter kommer Han inn i øynene, og Han kommer inn i sinnet.

Han kommer inn i munnen. Han får deg til å snakke annerledes. Du snakker ikke slik du pleide. Kristus kom inn i munnen din. Har vokst nå fra ditt hjerte, din kjærlighet som du hadde for Ham, inntil du kan kontrollere din tunge. Broder, det er en stor ting.

Så det neste du merker, det vokser inn i øynene dine. Før du vet ord av det, finner du ut, at gamle, lystvekkende ting du pleide å se på, du snur hodet ditt. Du vokser.

Det første du da merker, du snur fremdeles hodet ditt, men du tenker. Skjønner? Etter en stund vokser deg inn i sinnet ditt; du tenker ikke en gang på det mer. Da er du en skikkelig stor gutt. Du er i ferd med å bli en fullstendig moden mann som lever for Herren. Så da er du i Kristus, en ny skapning.

Nå, da disse apostlene begynte å motta det, åh, de var så glade! De tenkte, "Åh du, er ikke dette vidunderlig." Og den Hellige Ånd hadde fylt dem, og de var der ute og helbredet de syke og gjorde under.

Fra talen "Guddommelig helbredelse" av William Branham, 19. desember 1954

Etiketter: ,

fredag, juli 10, 2009

Stå med Guds Ord

Vet dere hva som er i veien? Folk i disse store, formelle likhusene her ute som later som om de forkynner Evangeliet...

En liten forkynner kom til meg i går, tilhører en av de største konfesjonene som er i landet i dag utenom den katolske.

Han sa, "Broder Branham, jeg er syk og trett." Han sa, "De vil få alle forkynnerne til å ta på seg kjoler, og snu kragene rundt, og--og forkynne bestemte ting, og--og de vil fortelle oss hva vi skal forkynne om hvert kvartal." Han sa, "Jeg holder det ikke ut lenger." Han sa, "Hva må jeg gjøre? Må jeg begynne å forkynne Evangeliet?"

Jeg sa, "Broder, så lenge du er i den konfesjonen, respekter det. Du blir akkurat det de er; men gå opp til din presbyter eller oppsynsmannen for din stat og si, 'Sir, jeg har blitt født på ny av Guds Ånd. Her er Guds Ord, hvis du vil la meg forkynne det, vil jeg bli i din menighet. Hvis du ikke gjør det, er jeg ute. Gi det over til noen andre."

Det er måten å gjøre det på. Ikke gå rundt grøten. Ikke vær negativ. Kom ut og si hva det er. Det stemmer.

Han sa, "Broder Branham, tror du jeg vil ha en forsamling?" Jeg sa, "Der åtselet er, vil ørnene være samlet." Det stemmer. De vil følge.

Fra talen "Forførende ånder" av William Branham, 24. july 1955

Etiketter: , ,

fredag, juni 12, 2009

Du er et brev lest av alle mennesker

Husk at Bibelen sa, "Dere er levende, skrevne brever lest av alle mennesker."

Nå, mange folk vil ikke lese Bibelen. Men Gud har gjort deg til en levende representant. Du er et vandrende brev, skulle være en vandrende Bibel, Kristus i deg. Du skulle være det vandrende Guds Ord.

Og hvis du bekjenner å være en kristen og ikke det, din innflytelse--din--den innflytelsen du utøver vil få deg til å svare for mange sjeler som du har vendt til siden, bort fra Kristus, på den dommens dag.

Jeg tror det er viktig for oss i kveld at vi tenker på det. For hver mann, kvinne, gutt og jente vet at du kommer for dommen. Du unnflyr kanskje dette, det eller det andre. Du kommer kanskje deg unna inntektsskatten, og du slipper kanskje unna skattemyndighetene. Du gjør kanskje dette eller det. Du har kanskje kjørt over fartsgrensen, og politiet tok deg aldri.

Men en dag vil dommen ta deg. Det er sikkert.

Fra talen "Influences" av William Branham den 15. februar 1964 (Hør lydklipp)

Etiketter: , ,

søndag, oktober 05, 2008

En forsamling med negativ holdning

Hvis du har en forsamling med en negativ holdning vil ikke den Hellige Ånd en gang åpenbare [noe]. Du er nødt til å ha noe, som jobber sammen. 

De var på ett sted og i en akkord, så kom det en lyd fra himmelen som en... Ser dere? 

Men når du har... Uansett hvor mye jeg ber, og ligger natt og dag og studerer og ber foran Herren, og går ned hit, kanskje med salvelsen på meg. Jeg går opp hit og føler denne negativeholdningen. Ser dere? Han bare...

Det bare gjør Han sorg og får Han til å trekke seg bort; Han vil ikke åpenbare noe som helst.

Men når du går ned hit under salvelsen og føler at forsamlingen er under salvelsen, det er når den Hellige Ånd begynner å gå til arbeid. Han begynner å bevege seg og gjøre store ting for oss. Ser dere? 

William Branham (De 10 jomfruer og de 144,000 jødene - 1960, december) 

Etiketter: , , , ,

torsdag, juli 17, 2008

Tro er en sans

Nå, jeg har en annen sans, og det er hørsel. Begynn å spille noe musikk. [Pianisten begynner å spille -Red.] Hvor mange tror at musikk spilles? La meg se hendene deres.

Ser dere den? Hvor mange ser musikken? Lukter dere den, smaker dere den, føler dere den? Vel, hvordan vet dere at det er musikk? [...]

Hva om noen her inne ikke har hørselssansen? De ville ikke vite at denne musikken spilte; den sansen er død for dem. De kunne ikke høre den, fordi de ikke kan høre.

Men dere som har hørselssans vet at den spiller, fordi dere kan høre den. Dere kan ikke se den, dere kan ikke føle den, lukte eller høre den. Men troens sans er like virkelig som ditt syn eller noen av dine andre sanser.

Forstår dere hva jeg mener? Dere tror det, dere bare... Det er ingen som kan få dere til å tvile på det, fordi dere er i besittelse av den sansen som forteller dere at det er slik.

William Branham (Sykdommer og Lidelser - 1950, januar)

Etiketter: , ,

onsdag, juli 16, 2008

Gud er fremdeles Jehova-jireh

Ateister kan reise seg, skeptikere kan reise seg, tidsaldre vil passere, men den allmektige Gud er fremdeles Jehova-jireh. Han kan tilveiebringe et offer uansett hvor dypt du har falt i synd, er Han fremdeles Jehova-jireh, Herren tilveiebringer -- vil tilveiebringe et offer. Uansett hvor syk du er, hvor dårlig du har kommet ut, Han er Jehova-jireh. Uansett hva legen sa, uansett hva folk sa, så er Han Jehova-jireh, Herren vil tilveiebringe på et øyeblikk det offer som trengs. Halleluja. Jeg elsker Ordet.

William Branham (Abrahams tro - 18.11.1955)

tirsdag, mars 20, 2007

Gjenoppdage Guds Ord

Vekkelse er ikke å oppdage noe "nytt", men å gjenoppdage Guds Ord. En venn av meg fortalte meg om en bok han hadde lest om reformasjonen i Norge. Tidlig på 1500-tallet kunne nordmenn for første gang lese Guds Ord. Hvilken stor ting! I dag ligger Biblene og støver ned... Tenk om vi kunne ta opp Bibelen med "nye" øyne og lese den som om vi aldri hadde lest i den før. Jeg tror det kan vekke oss opp.

Etiketter: , ,

søndag, juli 02, 2006

Regnet Faller På Alle

Husk, du er i en sirkel av tre, men du er én person. Slik Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er i en sirkel av tre, men er én Person. Tre egenskaper av den samme Gud: Tre tjenester: som far, sønn og Hellig Ånd. Og du er legeme, ånd og sjel.

Det utvendige legemet har fem innganger for å kontakte ditt jordiske hjem: se, smake, føle, lukte og høre. Innsiden, som er en ånd, har fem sanser: samvittighet, kjærlighet og så videre. Men innenfor den er sjelen, som har en ting [tro -Red.]. Det er hvor du bor.

Ånden kan komme ut her og salve deg til å gjøre forskjellige ting, og du gjør det, men det betyr ikke at du er frelst. Men tenk på det. Kaifas profeterte. Judas kastet ut djevler. Se, Ånden salvet ham. Regnet faller på den rettferdige og den urettferdige; ugresset kan glede seg sammen med hveten. Men det handler om hva som i kjernen.

Slik kan intellektuelle akseptere det og si, "Javisst, det ser bra ut. Jeg tror det." Det gjør fremdeles ikke noen forandring. Nei, min herre. Og Ånden kan faktisk vitne om det, og fremdeles er det ikke slik. Fordi dersom den sjelen ikke har kommet fra Gud, kan den lage alle slags etterligninger her ute, men den kan ikke være ekte.

Du kan spille helbredet; du kan oppføre deg som om du har den. Du kan oppføre deg som om du mottar den. Kristne kan oppføre seg som om de er kristne, og være aldri så gode til det, men det betyr ikke at de er frelst.

Det stemmer. Ser du? Ånden kan være der, den virkelige, ekte Ånden. Den Hellige Ånd kan salve deg; det betyr fremdeles ikke at du er frelst. Det er den sjelen på innsiden som aldri dør; den har Evig Liv. Den var alltid Evig Liv. Ser du? Den kommer fra Gud; den går til Gud; det er sjelen.

William Branham (Works Is Faith Expressed - 26.11.65)

tirsdag, april 11, 2006

Daglig omvendelse

Nå, vi snakket om ordet "falle ifra" denne morgen. Når du gjør det er du en frafallen. Javisst. Du må omvende deg. Stemmer det? Nå, jeg mener ikke å si at hvis du gikk ut i verden og du gjorde dette og hint, men du gjorde noe. Du må omvende deg og dø daglig for å leve i Jesus Kristus. Så hver dag -- hver dag -- du må dø hver dag for å leve i Kristus Jesus.

WMB ("Spørsmål & Svar 2" - 1954)

tirsdag, mars 07, 2006

Motta din helbredelse!

"Herre Gud, Skaper av himmel og jord, Opphavsmann til Evig Liv, Giver av alle gode gaver, tilgi min synd og vantro og gi meg av Din nåde. Jeg tror på Deg. Jeg mottar Deg som min Frelser, min eneste frelse. Jeg trenger Din styrke for min helse. Jeg kan ikke gå fremover uten Deg. Jeg mottar Deg nå som min Helbreder.

Vitne inntil!
Jeg fornekter djevelen og alle hans gjerninger. Fra nå av vil jeg tenke positivt. Jeg vil tro et hvert løfte. Jeg tar nå imot det som Skriften sier, "Ved Hans sår har jeg fått legedom." Jeg tror det. Det er mitt. Jeg vil fortsette å vitne om min helbredelse inntil jeg er helt frisk."

Lukk deg inne med Gud
Hold dere i ro nå; hold hendene på hverandre nå. Nå kan du be selv. Lukk deg inne med Gud. Du vil se noe skje nå. Allright, brødre, forkynnere, alle sammen, er dere klare? Nå, dersom Gud vil høre min bønn her, så hører Han den hvor som helst. Nå, du har bedt. Du har gjort din bekjennelse, akkurat som du ville når du kommer som en kristen. Du er klar nå... Hvis du var en synder, er du klar for dåp. Siden dere nå er kristne, har dere gjort deres bekjennelser, og dere er klare for helbredelse. Nå, hva kreves?

Bryt gjennom tvilen
Gud er klar til å gi det til deg. Det er bare en ting over deg. Det er en liten tynn skygge av tvil. Nå, dersom vi kan bryte gjennom den... Akkurat som et stort fly, de forteller meg at disse jetflyene, at de bare kjemper og rister, og kjemper og rister til de kommer gjennom den lydmuren; men etter at de er kommet gjennom lydmuren, så er de fri. Nå, dersom du bare kan heve deg over den lille muren av tvil der, åh, broder, hva vil skje. Du vil løpe fri. Du vil bli helbredet!

WMB ("Hvorfor" - 1961)

lørdag, mars 04, 2006

Tilgivelse i bønn

Dersom du ønsker å være en velsignelse, og motta en velsignelse, når en mann har gjort deg ondt, og jeg mener at han har gjort noe galt mot deg og du vet at han har gjort noe galt mot deg; han har gjort deg ondt. Ikke nevn det; ta ham i bønn framfor Gud.

Tal til Gud
Og ikke ta det på en egoistisk måte og si, "Vel, jeg bør vel gjøre dette." Men stå med din skulder mot hans skulder, og stå i Gud vår Fars nærvær, slik en bønn skulle bli gjort i Guds nærvær, og si, "Far, her er min bror, og han fortjener straff fordi han har gjort meg ondt. Og jeg forstår ikke hvorfor han gjorde det."

La Gud tale til deg
La så Gud få tale til deg. Og du vil kanskje forstå hva den mannen har gått gjennom. Djevelen har forvrengt ham et sted og fått han til å gjøre det. Selv om han er helt feil, før du forlater Guds trone vil du synes synd på den mannen. Du vil ha sympati med den broderen. Og når du kommer ned til jorden igjen, vil du gå bort til den broderen og ta ham i hånden, for du vet hva han har vært igjennom. Du kan ikke stå med en dødelig i Guds nærvær og fordømme noen, det tror jeg ikke, no sir, selv om han er en gjennomført synder.

Vår holdning - deres skjebne
Og hva med en broder som har gjort en feil? Selv om jeg vet at han er feil. Noen ganger kan han bli anklaget for å være feil selv om han ikke er det. Men hvis han er feil, vel, dersom vi tar ham til Guds trone og står der skulder til skulder med vår bror, vitende at han er en dødelig, og kanskje hans bestemmelsessted hviler på vår holdning overfor ham, når vi kommer tilbake fra Guds trone, vil vi innse at vi alle er skyldige, og at vi alle trenger hjelp fra hverandre. Og det beste vi kan gjøre er å be.

WMB ("Great Commission" - 1958)

fredag, februar 10, 2006

Opplevelsen bringer tillit

Hva godt gjør det å forkynne fra Bibelen om en Gud som helbreder, eller om Gud som har makt, og fortelle folket at miraklenes dager er forbi?

Hva godt gjør det å sende forkynnere til seminarer og til skoler og så videre, og lære alle disse forskjellige tingene, og så komme og fortelle folket at det er noe som var; er det ikke lenger?

Det er akkurat som å ta en mann som er i ferd med å fryse i hjel og si, ”Her er et fint bilde av et stort malt ild.” Mannen kan ikke bli varm av en malt ild. Han fryser og han er nødt til å ha varme.

Og en mann som tørster etter Gud kan ikke bli tilfredsstilt før noe skjer. Det er en opplevelse. Og den typen opplevelse vil bringe frem stor tro. Du vil aldri vite hva det er. Du kan ikke stole på Gud om du aldri har møtt Ham.

WMB (”Tro som er prøvet over tid” – 1958)

tirsdag, februar 07, 2006

Kristne prioriteringer

Bare husk, du lever for Gud. Du har ett mål, og det er Jesus Kristus. Utenom det, er det ingen ting annet som teller. Det er Ham.

Deretter, på andreplass, din familie. Så, på tredjeplass, deg selv. Men, først, lever du for Gud; så, for din familie; og deretter, for deg selv. Du er nummer tre; det er enden på veien. Sett deg selv sist; Han gjorde.

WMB ("Hvordan kan jeg seire?" - 1963)

lørdag, januar 28, 2006

Bevegelsen er i gang, broder!

For noen få uker siden i Phoenix, da jeg hadde forkynt en søndag ettermiddag, hvor det var uenigheter og menn knapt ville snakke til hverandre. Jeg så rundt to hundre forkynnere eller mer gå ned til alteret og ta hverandre i hendene og gråte over skuldrene til hverandre, og si at de aldri ville krangle eller være uenige med hverandre igjen.

La Guds veldige Menighet innta den holdningen ikveld, og jeg vil vise dere en vekkelse som ville gå over denne nasjonen og bryte ned hvert eneste reir fra helvete som finnes. Broder, vi kan forkynne det til vi blir hese og til lungene faller ut, men inntil folket begynner å bevege seg vil du aldri kunne gjøre noen ting. Det stemmer. Du må få dem til å bevege seg og tro det. Brødre, gjør det ikveld. Gjør det ikveld. Stå opp for Ordet. Stå for den levende Guds levende Ord. Gud vil manifistere det. Amen.

WMB ("Gud i Sitt Ord" - 1957)

fredag, januar 20, 2006

Pinsebevegelsens feiltrinn del 2

I det Gamle Testamentet tok de en sønn, kledde ham i en fin og flott drakt, og satte ham ut foran folket. Og de hadde en antakelsesseremoni, eller hva vi kaller adopsjon. I Galaterbrevet her. Jeg tror Paulus kaller det adopsjon av sønner.

Nå, ved å plassere en sønn... Forkynnere og åndelige Bibellesere vil forstå dette med å plassere en sønn... Med andre ord, sønnen var en sønn da han ble født. Det er hvor våre folk i pinsebevegelsen gjorde feilen deres. Å bli født inn i familien ved den Hellige Ånd (det stemmer), men så må vi være den rette typen barn, lært av den rette lærer. Forstår dere?

Vår lærer er den Hellige Ånd
Dersom en mann tilbake i de gamle tider tenkte på sin sønn, og han ønsket at han skulle være det rette slaget av en sønn, han skaffet den beste læreren han kunne finne, den beste læreren; for han ønsket at sønnen hans skulle vokse opp til å bli som sin far. Skjønner dere? Så han skaffet den rette læreren.

Nå, hvis en mann på jorden ville tenke på den beste læreren, hvordan da med Gud vår Far? Nå, Han skaffet aldri biskoper, kardinaler og prester; Han lot den Hellige Ånd være vår Lærer. Og den Hellige Ånd er vår Lærer. Og Han er i Menigheten, og Han tar budskapet til Faderen.

Og så, hva om læreren kom opp og sa, "Vel, far..." Nå, Han vil ikke ha en slik lærer som ønsker å få en fjær i hatten sin, dere vet, en fjær, som vi sier, "Åh, hvis jeg forteller faren noe om... Den lille gutten er en kjeltring uansett, men hvis jeg forteller faren, så vil han kanskje gi meg en lønnsøkning." Det er ikke den rette typen av en lærer. En rett type lærer er ærlig, og forteller sannheten. Og den Hellige Ånd forteller sannheten når Han kommer foran Gud, til oss. Ja.

Vokse opp og bli lik Ham
Så Han kommer opp. Hva tror dere? Han ville rødme i dag og si, "Dine døtre klipper håret sitt alle sammen, og Du ba dem om å ikke gjøre det. Dine sønner er så organisasjonsfokuserte at de rett og slett ikke kan se hverandre i øynene, og det er... Og de tar dette inn i stedet for det, og det i stedet for det." Hvordan Han må rødme. Men hvordan ville ikke den Læreren elske å komme og si, "Åh, du. Den sønnen er en ekte sønn. Han er akkurat som Faderen." Åh, hvordan Han ville elske å si det. Forstår dere?

Adopsjon
Da vokser Faderen og sier stolt, "Dette er Min sønn." Det er nøyaktig hva Gud gjorde på Forklarelsens Berg. Dere legger merke til at Moses og Elias kom tilsyne der. Og Peter, ivrig som han var over det overnaturlige som skjedde, sa, "La oss bygge tre tabernakler: ett for Deg, og ett for Moses, og for Elias."

Mens han ennå talte fikk Gud ham til å tie. Han sa, "Dette er Min elskede Sønn som Jeg har behag i. Hør Ham." Ser dere? Gud satte Seg Selv i bakgrunnen og [sa], "Detter er Min Sønn."

WMB ("Blasfemiske navn" - 1962)